Cykelstölder under 2019

Cykelstölder är tyvärr ett alltför vanligt vardagsbrott i Sverige. Nästan alla har vi drabbats någon gång och om du ännu inte har det så är det tyvärr en tidsfråga (enligt statistiken).

Här följer så statistik och analys om antalet cykelstölder under förra året, 2019.

Liten ökning av antalet anmälda Cykelstölder under 2019

Jämfört med 2018 ser vi att anmälningarna 2019 ökat med 6% och totalt anmäldes 69.900 cykelstölder under året.

Som du kan se i grafen ovan så har dock de anmälda cykelstölderna legat i ett spann mellan 60.000 till 70.000 om året senaste 10 åren. Vissa år går det upp för att sedan sjunka lite under nästkommande.

Förhoppningsvis kommer det att falla tillbaka lite igen under nästkommande år.

Finns dock ett stort mörkertal

Vi vet dock att benägenheten att anmäla en cykelstöld är relativt låg. Detta får vi också bekräftat genom att kika på den Nationella Trygghetsundersökningen som BRÅ årligen genomför.

Där uppger 11.1 % av de hushåll som äger minst 1 cykel att de har blivit av med en cykel under året.

Om detta räknas om till antal hushåll landar vi på 452.000 hushåll som uppger att de blivit av med en cykel. Klart mer än de dryga 69.000 som faktiskt anmälts.

Källa: BRÅ – NTU

Anledningen till det stora mörkertalet är förmodligen flerbottnad. Men vi gissar att det handlar om/kan handla om t ex:

  • att cykeln innehar ett för lågt värde för att det ska vara värt det.
  • att folk vet att det klaras upp så få fall att det inte är någon idé att anmäla.
  • att cykeln inte är försäkrad och att ingen ersättning kommer utgå.
  • att en del inte vet hur man ska gå tillväga för att anmäla.

Vem drabbas mest och vart är det störst risk

Tyvärr är det så att hushåll med barn (18,4%) är mer utsatta för dess brott än hushåll utan barn (11,5%). En rimlig delförklaring kan dock vara att det finns fler cyklar i hushåll med barn än i andra hushåll.

Även boende i flerfamiljshus (14,3%) är i större grad utsatt än de som bor i småhus (7,9%). Förmodligen spökar här gemensamma parkeringsutrymmen eller brist på sådana.

Föga förvånande är det också större risk att få sin cykel stulen i storstadsregionerna och större städer än i mindre städer och ute på glesbygden. Risken minskar dryga 5% i mindre städer/landsbygd.

Andelen uppklarade brott

Läsningen av hur många cykelstölder som klaras upp är sorglig.

Under 2019 personuppklarades* 250 cykelstölder. Vilket ger en uppklarningsprocent på strax över 0%.

Av 69.900 anmälda brott löste polisen alltså 250 st. Det är anmärkningsvärda siffror, enligt oss. Och bara i 4150 av fallen så inleddes en utredning. Vi kan med andra ord säga att här är det nästan så att brott tyvärr lönar sig.

*Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Antal Cykelstölder jämfört med andra ”liknande” Brott

Om vi tar och jämför antalet anmälda cykelstölder med stölder av andra fordon så kan vi se att cykelstölderna sticker ut. På det mindre bra sättet.

Antalet genomförda Bilstölder: 9013 st
Antalet Stulna Motorcyklar: 1788 st
Antalet Stulna Mopeder: 5789 st

Alla siffror ovan gäller för 2019. Och du kommer väl ihåg att siffran för cykelstölder var 69.900!

Snabbfakta om Cykelstölder

  • Under 2019 polisanmäldes 69 900 cykelstölder
  • Det anmäldes i snitt ca 191 cyklar som stulna om dagen under 2019
  • Strax över 0 procent av cykelstölderna klarades upp (250 av 69900)
  • 11,1 procent av hushållen uppger att de har utsatts för cykelstöld under 2018 (NTU 2019)

Vad du kan göra för att minska risken att Din Cykel blir Stulen

Tyvärr är det så att du kan bo på ”fel” plats (i alla fall när det kommer till risken för att bli av med sin cykel) men det finns ändå vissa saker du kan se till att göra.

Och du har tur. Eftersom du just nu befinner dig i en butik som säljer cykellås kan du snabbt och enkelt hitta ett riktigt bra cykellås att köpa.

Men det hjälper inte bara att inneha ett lås. Du måste också använda det på bästa möjliga sätt. Men vi kan hjälpa dig även där. Följ någon av länkarna här under så hittar du snabbt rätt info.

Hoppas att du hittade den statistik du behövde. Och tack för att du är här!

Liknande Artiklar