Cykelstölder 2014

Cykelstölder är tyvärr ett alltför vanligt vardagsbrott som drabbar nästan alla. Om just Du aldrig har drabbats så känner du säkerligen någon som har det. Och tyvärr är risken att du till slut kommer råka ut för det ganska hög.

Vissa kan tycka att det är ett ”mindre” brott men för oss som drabbas är det verkligen inte så.

Dels gör det att vi står utan cykel en tid men det tar även en hel del tid och energi att ordna upp. Plus att det också kostar pengar. Även om cykeln är försäkrad så tillkommer oftast en självrisk men framför allt förlorar vi mycket tid & pengar på att ordna upp allt. Med polisanmälning, kontakt med försäkringsbolaget och införskaffandet av en ny cykel så försvinner tid och kraft.

Allt detta gör att man snabbt tröttnar.

Det är också därför ett bra och riktigt Cykellås är en oerhört viktig och i sammanhanget billig investering som du bör göra snarast möjligt!

Här kommer så lite tråkig information om antalet cykelstölder, speciellt under året 2014. Värt att betona är dock att antalet cykelstölder mer eller mindre har legat stadigt under de senaste 10 åren, dock är mörkertalet förmodligen stort.

Ökning av antalet Cykelstölder 2014

Under 2014 anmäldes 70 900 cykelstölder, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med föregående år (2013). Cykelstölder är ett av de vanligaste egendomsbrotten, vilket i korthet betyder brott där privatpersoner blir av med ägodelar.

Om vi dock jämför med 2019 så ser vi istället där en liten minskning.

Andelen hushåll som i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger sig ha utsatts för cykelstöld var 5,9 procent år 2012. Det motsvarar hela 242 000 hushåll men andelen utsatta har minskat med 1,0 procentenheter sedan år 2006.

NTU visar också att cykelstöld är det egendomsbrott som anmäls i minst utsträckning (42 % år 2012), om man där jämför med bilstölder så uppskattar man att 90 procent anmäls. Helt enkelt en väldigt stor skillnad.

Utsatthet för fordonsrelaterade brott 2012. Andel för respektive boendeform. (NTU 2013)

Då många cykelstölder inte anmäls till polisen är det därför svårt att säga exakt hur många cyklar som faktiskt stjäls varje år.

Anledningen till den låga anmälningsbenägenheten är oftast försäkringsskyddet och värdet av den stulna cykeln. Dessa båda faktorer spelar här en stor roll och förändrade försäkringsvillkor påverkar både antalet anmälningar och den faktiska brottsligheten.

Cykelstölder är väldigt vanligt i högskolestäder

Cykelstöld är ett vanligt brott och utgör en relativt stor andel (5 %) av alla brott mot brottsbalken. Enligt en internationell jämförande undersökning så är Sverige ett av de länder som har högst andel cykelstölder. Räknat på folkmängden så är cykelstölder vanligast i län med högskolor, allra vanligast är det i Gotlands, Västmanlands och Skåne län.

NTU visar att det är vanligast att hushåll med barn samt boende i flerfamiljshus drabbas av cykelstölder. Det är vanligare att man får cykeln stulen på allmän plats, snarare än i hemmet. 63  procent av stölderna sker på allmän plats. I andra fall har cykeln blivit stulen ur ett källarförråd (10 %) eller från någon annan privat plats (28 %).

Den låga andelen misstänkta personer och uppklarade brott gör att det är svårt att med säkerhet säga något om de misstänkta gärningsmännen. Studier talar dock för att det finns inslag av såväl brottslighet i mer organiserad form som för mer tillfälliga cykelstölder där det sker i stunden.

Färre unga uppger att de stulit en cykel

Enligt Brås skolundersökning har andelen niondeklassare som uppger att de stulit en cykel minskat med nästan hälften, från 14 till 8 procent mellan åren 1995 och 2011. Dock skedde den större delen av minskningen mellan de två senaste mätningarna, det vill säga mellan 2008 och 2011.

Även utsattheten för cykelstöld bland niondeklassare har minskat från 18 till 14 procent under perioden 1995–2011.

Tyvärr är det så att endast i en procent (1%) av cykelstölderna kan en person bindas till brottet. Eftersom cykelstölder inte är någon specifik juridisk kategori går det inte att utläsa i statistiken hur många personer som faktiskt har lagförts för cykelstöld.

Antalet anmälda cykelstölder de senaste tio åren.

Kortfakta om Cykelstölder

  • 70 900 cykelstölder polisanmäldes (2014)
  • 1 procent av brotten kunde knytas till en misstänkt (2010)
  • 5,9 procent av hushållen uppger att de har utsatts för cykelstöld under året (NTU 2013)

Liknande Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.